Luyện tập PT bậc 1 dạng tổng hợp (vd1)
Tìm x
$3(x -8)=5(x+4) -6$
x =
Xong

Cố lên!

Chưa giải được bạn xem lại video hướng dẫn nhé.

Làm tốt lắm!

Tiếp tục giải bài nào
Bạn cần làm đúng 5 câu trong 6 câu
Xem video hướng dẫn
PT bậc 1 dạng tổng hợp (vd1)
2:15
PT bậc 1 dạng tổng hợp (vd1)