Học viện tại sao được thành lập để thực hiện ước mơ:
Mỗi học sinh được học toán theo lộ trình riêng phù hợp với bản thân
Mỗi giáo viên có công cụ hỗ trợ để giúp đỡ từng học sinh theo trình độ phù hợp
Mỗi học sinh được học những bài giảng cực kỳ chi tiết, cặn kẽ, dễ hiểu
Học sinh ở tất cả tình thành được tiếp xúc với bài giảng chất lượng cao với chi phí thật rẻ